2014. július 28., hétfő

  Az alkimista könyvgyűjteményei 


  Még több Világosságot és derűLÁTÁST Minden Kedves Olvasónknak! 

  Apokrifok Könyvtár: http://issuu.com/petergyori
  egy hiányt pótló gnosztikus - hermetikus, alkímiai és tudatossággal, 

  öngyógyítással   kapcsolatos könyvgyűjtemény.                            1. Gnosztikus-hermetikus, Alkímia


     


 
                                 2. Tudatosság, Öngyógyítás


      


 
                             3. Rózsakereszt

               
                             4. Anasztázia és a Zengő Cédrusok

    

2014. július 27., vasárnap

 Erőhelyek, szentélyek - Erőkép(p)

Az erőhelyek, Gaia, a Földanya sugárzásainak ősi fókuszai, ahol a régi időkben szentélyek, beavatóhelyek létesültek.

Az "Apokrif evangéliumok, Misztériumok"-oldal tiszta szellemiségéhez nagyban hozzájárultak ezen földi és kozmikus megszabadító sugárzások.

Bármilyen ötletet, további ismert, vagy nemrég felfedezett erőhely javaslatát nagyon szívesen látjuk. 

Köszönjük! Boldog Felemelkedést Kedves Olvasóinknak!


Forrás: Erőhelyek, szentélyek - Erőkép(p) - album

                                                             
                                                               *  *  * Napnyugta Poszeidon templománál                
Görögországban a Sounion-foknál, az Attikai-félsziget legdélibb csücskén épült az i.e. IV.században, három oldalról is a tenger ölelésében. 

Jeff Lancaster felvétele
                                                  *  *  * 

   
    Újabb piramisok láttak napvilágot a Nap világosságának földjén

  

Edfu mellett, Egyiptom déli részén, egyszerre 7 (!) lépcsős piramist fedeztek fel egy 2010 óta tartó kutatás során. Hogy mi célt szolgálhattak a 4600 éves építmények rejtély, mert az egymásra teljesen hasonlító piramisokban nem találtak kamrákat, az tehát biztos, hogy nem temetkezési célra szolgáltak. (Mint ahogy egyébként a többi sem.) 

Forrás: http://www.livescience.com/43051-step-pyramid-uncovered-in-egypt.html

                       
              
                                               *  *  * Futball az ősi görög-római város, Palmíra (Palmyra) romjainál, Szíriában
A görög Palmüra név az arámi tadmor (pálmafa) fordításából ered. Tadmur a neve romok melletti mai kisvárosnak is.

Palmíra oázisvárosa, "a sivatag mátkája" az ókori világ legfontosabb városai közé tartozott; itt találkoztak a földközi-tengeri térséget Mezopotámiával összekötő karavánutak. Itt cserélt gazdát a kínai selyem, az indiai fűszerek és az arab gyapjú, drágakő.

266-tól itt uralkodott a szépségéről híres Zenubia királynő. Meghódította Szíriát, Etiópiát, majd sikerein felbátorodva, Róma ellen indult. Azonban vereséget szenvedett, a rómaiak fogságába esett, akik aztán le is rombolták Palmírát.

Fotó: Eric Lafforgue                         

                                                 *  *  *
    

Kísért a beépített és átformált múlt: 
"Pogány" Minerva-templomra bukkantak a milánói dóm alatt
A sajtóhír:
http://archaeology.org/news/1779-140131-milan-cathedral-temple

A hír érdekes, de nem meglepő; az európai és közel-keleti templomok, és a legnagyobb katedrálisok is, mind az egykori misztériumvallások szentélyei, erőközpontjai fölé épültek.

Görög-római Mithrász - és Ízisz szentélyekre (mithraeumok, iseumok) épült pl. a kölni dóm, a lenyűgöző chartres-i katedrális pedig egy ősi druida találkozási helyre épült.

Magyarországon is ez volt a helyzet, ahol a legtöbb ősi szentélyt, római kori misztérium-emléket körbe, - vagy beépítették templomokkal;

pl. a Pécsi Ókeresztény Mauzóleum esetében, ahol vele szemben ott a Székesegyház és egy másik templom, vagy a budai Flórián tér a római emlékekkel, mellette mindjárt ott a Szentlélek tér, stb.

Szenzitívebb lények ma is érzékelhetik e különleges gnosztikus fókuszok erejét:
Gnosztikus erőhelyek: Genius loci - A hely szelleme.
A képen a római Minerva templom mesebeli világa.


   
                                                 *  *  *                                


A Hibisz-templom az egyiptomi Kharga-oázisban


Edfutól 200 km-re délnyugatra található a legszebben megmaradt templom a nyugati sivatagban. Gyönyörű reliefeivel évszázadokon át szolgált temetkezési helyül.

Felújítási munkálatok miatt az 1980-as években a templomot bezárták, nemrégiben nyitotta meg újra kapuit a nagyközönség előtt.

Fotó: Howard Middleton-Jones
                                                  *  *  *     A szárdeiszi Artemisz-templom Törökországban


Erőhely, - szentély-sorozatunkban leggyakrabban az antik világ misztériumvallásainak emlékeiről tudósítunk, hisz abban a korban, - a szellemi vezetők különösen, - még tisztán érzékelték "a hely szellemét", az adott hely energetikáját, ahol egy szentélyt felépíteni szándékoztak. 

A görög templom az istenszobor őrzésére épült cella (naosz = hajó) védelmére szolgált, nem tömegek befogadására.

Szárdeisz környékéről már bronzkori leletek is előkerültek. A Kr.e. 6. században perzsa közigazgatási központ volt.

Az Artemisz-templom a világ negyedik legnagyobb jón temploma. Eredetileg a görögök építették Kr.e. 300 körül, majd ahogy az lenni szokott, jöttek a rómaiak, felújították, és saját kultuszaik szolgálatába állították (2. szd.), majd a templom egy része a 4. században kis keresztény kápolnaként működött.

Ez egyébként a szokásos forgatókönyv volt a misztériumvallások szentélyei esetében:

a korábbi kultuszok erőhelyein a görög népek isteneik tiszteletére templomokat építettek, amiket aztán előbb a rómaiak, majd a korai keresztények vettek használatba. Néhol párhuzamosan futott a görög és római istenségek tisztelete; így történt ez Szárdeisz (Sardis) esetében is.

150-ben, immáron a rómaiak országlása alatt, Sardis irányításával kettős templommá alakították az Artemisz-templomot, midőn Sardis elnyerte a megtisztelő "templomgondnok" (neokoros) címet. Innentől a templomgondok feladata lett, hogy a római uralkodói család tiszteletére templomot emeljenek.

Így lett kettős templom Szárdeisz, ahol is érdekes módon megosztották az egyes feleket is, úgy hogy mindegyik felében volt egy görög és egy római rész; Artemiszé és Faustina császárnéé volt az egyik, míg a templom másik felén Zeus osztozott Antoninus Piussal, az uralkodóval.

                                        Felirat Caligula császár tiszteletére - görögül.

                                Kora keresztény szarkofág a szardiszi Artemisz-templomban. 

       Emberi maradványokat természetesen itt sem találtak, ahogyan a többi ókeresztény sír - mauzóleum, nekropolisz - esetében sem. És ahogyan a katár "Jóemberek", "tiszták" beavatóbarlangjaiban sem.


Tom Floyd felvételei

                                                  

2014. július 26., szombat

  Könyvajánló

1. Bánfalvi András: Mennydörgés. A Nag Hammadi könyvtár gnosztikus kódexei. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2002.

Jelenleg a legteljesebb apokrif evangélium-gyűjtemény, mely magyarul könyv formájában elérhető. Kiváló, részletes bevezető tanulmánnyal. A "Mennydörgés - A tökéletes értelem", az egyik Nag Hammadi gnosztikus traktátus címe.

A könyv az akkori Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Egyetem jegyzete volt - talán nem véletlen, hogy a tiszta, gyémánt keménységű tudat, a megszabadulás felé törekvők mindig felfedezik az időtlen gnosztikus kincseket.

Bánfalvi András az Egyiptomi - és Tibeti halottak könyvét is angolból fordította, melyek szintén ennél a kiadónál jelentek meg.

Az első kiadások borítóján volt látható a szép Dürer-metszet, a későbbieken sajnos már nincs kép.

A kép forrása: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2818271

Forrás: "Apokrif evangéliumok, Misztériumok"

Vissza a Könyvajánlóba

2014. július 24., csütörtök

 Elrejtett rejtett (= apokrif) evangéliumok


Az 1945-ben, az egyiptomi Nag Hammadi (az ókori Khénoboszkion) sivatagában felfedezett kopt nyelvű gnosztikus apokrif kódexek, melyek 13 bőrkötésű kötetben, kb. 1130 papiruszoldalon 53 írást tartalmaznak. Nagy részük a 2. századból származik. 

A Nag Hammadi kódexek regényes története
- Egy egyedülálló felfedezés1945-ben egy egyiptomi fellah (paraszt), Mohamed Ali Samman, Nag Hammadiban véletlenül egy agyagkorsóra bukkant. Elmondása szerint, az ártó szellemektől (dszinnektől) tartva, eleinte félt megnézni a tartalmát, majd mégis ráakadt a korsóban a tucatnyi kecskebőrkötésű papírusz kódexekre. Hazavitte őket, Al-Quasr-ba, ahol anyjával, Umm-Ahmad-dal, nem tudván micsoda kincs van a birtokukban, boldogan tüzet raktak a kódexek egy részével.

Innentől a felfedező Mohamed élete viharos fordulatot vett; hogy apja halálát megbosszúlják, ő és testvérei megölték az elkövetőt, Ahmed Ismailt. Ezután viszont, a megtorlástól való félelmében elmenekült otthonról és harminc évig nem is mert visszamenni szülőföldjére. Ilyen hosszú idő után már nem is tudta pontosan megmondani, hol talált rá a kódexekre.

                                                                 * * *

"Fény és káosz" - Az eredeti, érintetlen kereszténység forrásai 


Nagy egyiptológusunk, Kákosy László professzor írta az első összefoglaló munkát magyar nyelven az egyiptomi Nag Hammadiban, 1945-ben felfedezett egyedülálló leletről, a kopt nyelvű gnosztikus apokrif evangélumokról.

"Fény és Káosz" - az eredeti kereszténység bölcsője, az egyiptomi spiritualitásból táplálkozó időtlen hermetizmus földje, Egyiptom lett később a tiszta korai kereszténység egyik utolsó fellegvára. A Szellemiség visszatért a Forrás(á)hoz, a Kezdetekhez.

A Fényből nem lett, nem lehetett Káosz, mert nem az a természete, bár mindig is igyekezték elhomályosítani.A kódexek tartalma:
Forrás: Kákosy László: "Fény és káosz: A kopt gnósztikus kódexek". Budapest, Gondolat, 1984.


I. kódex:
Pál apostol imádsága
Jakab apokrif levele
Az Igazság evangéliuma (Evangelium Veritatis)
Rheginoszhoz írt levél. Értekezés a feltámadásról
Értekezés a három természetről

II. kódex:
János apokrüphonja
Tamás evangéliuma
Fülöp evangéliuma
Az arkhónok létformája (hüposztaszisza)
Cím nélküli irat a világ létrejöttéről
Magyarázat a lélekről
Tamás könyve

III. kódex:
János apokrüphonja (rövid verzió)
Egyiptomiak evangéliuma. A Nagy Láthatatlan Szellem szent könyve
Áldott Eugnósztosz levele
Jézus Krisztus bölcsessége (Sophia Jesu Christi)
A Megváltó beszélgetése

IV. kódex:
János apokrüphonja (hosszabb változat)
Egyiptomiak evangéliuma

V. kódex:
Áldott Eugnósztosz levele
Pál apokalipszise
Jakab (első) apokalipszise
Jakab (második) apokalipszise
Ádám apokalipszise

VI. kódex:
Péter és a tizenkét apostol tettei
Nebront (Bronté-Mennydörgés), a tökéletes értelem
Hiteles tanítás
Nagy Erőnk gondolata
Részlet Platón Államából
Hermetikus értekezés
Hermetikus ima (részlet az Asclepiusból)
Hermetikus szöveg (részlet az Asclepiusból)

VII. kódex:
Sem parafrázisa
A nagy Széth második tanítása
Péter apokalipszise
Szilvanosz tanítása
Széth három sztéléje

VIII. kódex:
Zosztrianosz igazságának szavai, az igazság Istene. Zóroasztér tanításai
Péter levele Fülöphöz

IX. kódex:
Melkizedek
Óda Nóreáról
Tanúság az igazságról

X. kódex:
Marszanész. A lét szemlélete
A világról és a lélekről
A hangokról

XI. kódex:
A gnózis értelmezése
Cím nélküli valentiniánus irat
Az Idegen (Allogenész)
A Legmagasabb

XII. kódex:
Sextus kijelentései
Az Igazság evangéliuma

XIII. kódex:
A hármas alakú Ősgondolat
A II. kódexben található cím nélküli irat kezdete


Forrás"Apokrif evangéliumok, Misztériumok"