2014. augusztus 9., szombat

Könyvajánló


2. Kákosy László: "Fény és káosz: A kopt gnósztikus kódexek". Budapest, Gondolat, 1984.

 
 Az 1945-ben, az egyiptomi Nag Hammadi (az ókori Khénoboszkion) sivatagában felfedezett kopt nyelvű gnosztikus apokrif kódexek, melyek 13 bőrkötésű kötetben, kb. 1130 papiruszoldalon 53 írást tartalmaznak. Nagy részük a 2. századból származik. 

                     

                            A Nag Hammadi kódexek regényes története                       
                                                - Egy egyedülálló felfedezés

1945-ben egy egyiptomi fellah (paraszt), Mohamed Ali Samman, Nag Hammadiban véletlenül egy agyagkorsóra bukkant. Elmondása szerint, az ártó szellemektől (dszinnektől) tartva, eleinte félt megnézni a tartalmát, majd mégis ráakadt a korsóban a tucatnyi kecskebőrkötésű papírusz kódexekre. Hazavitte őket, Al-Quasr-ba, ahol anyjával, Umm-Ahmad-dal, nem tudván micsoda kincs van a birtokukban, boldogan tüzet raktak a kódexek egy részével.

Innentől a felfedező Mohamed élete viharos fordulatot vett; hogy apja halálát megbosszúlják, ő és testvérei megölték az elkövetőt, Ahmed Ismailt. Ezután viszont, a megtorlástól való félelmében elmenekült otthonról és harminc évig nem is mert visszamenni szülőföldjére. Ilyen hosszú idő után már nem is tudta pontosan megmondani, hol talált rá a kódexekre.

                                                                    

                 "Fény és káosz" - Az eredeti, érintetlen  kereszténység forrásai                                              

Nagy egyiptológusunk, Kákosy László professzor írta az első összefoglaló munkát magyar nyelven az egyiptomi Nag Hammadiban, 1945-ben felfedezett egyedülálló leletről, a kopt nyelvű gnosztikus apokrif evangélumokról.

"Fény és Káosz" - az eredeti kereszténység bölcsője, az egyiptomi spiritualitásból táplálkozó időtlen hermetizmus földje, Egyiptom lett később a tiszta korai kereszténység egyik utolsó fellegvára. A Szellemiség visszatért a Forrás(á)hoz, a Kezdetekhez.

A Fényből nem lett, nem lehetett Káosz, mert nem az a természete, bár mindig is igyekezték elhomályosítani...

A kódexek tartalma:


Forrás:

Kákosy László: "Fény és káosz: A kopt gnósztikus kódexek". Budapest, Gondolat, 1984.


I. kódex:
Pál apostol imádsága
Jakab apokrif levele
Az Igazság evangéliuma (Evangelium Veritatis)
Rheginoszhoz írt levél. Értekezés a feltámadásról
Értekezés a három természetről

II. kódex:
János apokrüphonja
Tamás evangéliuma
Fülöp evangéliuma
Az arkhónok létformája (hüposztaszisza)
Cím nélküli irat a világ létrejöttéről
Magyarázat a lélekről
Tamás könyve

III. kódex:
János apokrüphonja (rövid verzió)
Egyiptomiak evangéliuma. A Nagy Láthatatlan Szellem szent könyve
Áldott Eugnósztosz levele
Jézus Krisztus bölcsessége (Sophia Jesu Christi)
A Megváltó beszélgetése

IV. kódex:
János apokrüphonja (hosszabb változat)
Egyiptomiak evangéliuma

V. kódex:
Áldott Eugnósztosz levele
Pál apokalipszise
Jakab (első) apokalipszise
Jakab (második) apokalipszise
Ádám apokalipszise

VI. kódex:
Péter és a tizenkét apostol tettei
Nebront (Bronté-Mennydörgés), a tökéletes értelem
Hiteles tanítás
Nagy Erőnk gondolata
Részlet Platón Államából
Hermetikus értekezés
Hermetikus ima (részlet az Asclepiusból)
Hermetikus szöveg (részlet az Asclepiusból)

VII. kódex:
Sem parafrázisa
A nagy Széth második tanítása
Péter apokalipszise
Szilvanosz tanítása
Széth három sztéléje

VIII. kódex:
Zosztrianosz igazságának szavai, az igazság Istene. Zóroasztér tanításai
Péter levele Fülöphöz

IX. kódex:
Melkizedek
Óda Nóreáról
Tanúság az igazságról

X. kódex:
Marszanész. A lét szemlélete
A világról és a lélekről
A hangokról

XI. kódex:
A gnózis értelmezése
Cím nélküli valentiniánus irat
Az Idegen (Allogenész)
A Legmagasabb

XII. kódex:
Sextus kijelentései
Az Igazság evangéliuma

XIII. kódex:
A hármas alakú Ősgondolat
A II. kódexben található cím nélküli irat kezdete

   


Forrás: "Apokrif evangéliumok, Misztériumok"

Vissza a Könyvajánlóba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése