2014. november 7., péntek

 Spirituális párhuzamok 2.:


 "Ami pedig a tiéd, azt rajtam keresztül lásd. Engem azonban igazán meglátni – amint mondtam – lehetetlen, kivéve, ha azért vagy képes megismerni engem, mert velem rokon természetű vagy."

"János cselekedetei", 101. 

"Ha nem teszed magadat Istennel egyenlővé, akkor nem értheted meg Őt; mert csak az egyforma érti meg az egyformát.
Növekedj mérhetetlen nagyra, szállj ki minden testből, emelkedj minden idő fölé, válj örökké! Akkor megérted Istent."


Corpus Hermeticum, I. könyv: Pimander Hermészhez.

Kép: Tarantula-köd, részlet

Spirituális párhuzamok 1.:


"Jézus mondta: Legyetek átmenők!"

Tamás evangéliuma, 42. logion.

Örömmel fedezhetjük fel a gnosztikus apokrifok és a Gnózis időtlen bölcsességét. Teljesen hasonló felismerések születtek a Tao és Dharma szellemében.

Aki "átmenő", az az "égi úton" jár, a nem-cselekvést (wu-wei) valósítja meg:

"Az égi út
nem harcol, mégis győzni tud,
nem szól, mégis válaszol,
nem hív, mégis sereget gyűjt,
tétlen, mégis irányít.
A természet hálója hatalmas:
bár ritka-szövésű, rajt át nem hatolhatsz."

"Az ég alatt a leggyengébbek
átfúrják, ami legkeményebb:
mindenben fészke van a nemlétnek,
ereje a nem-cselekvésnek.
Szó nélküli tanítással
s a nem-cselekvés hatalmával
mi sem mérkőzhet e világban."


Tao Te King, 73. és 43. vers
.
Forrás

Vissza a Spirituális párhuzamokhoz
 Spirituális párhuzamok

 A szellemi út egyik legizgalmasabb, leginspirálóbb és legfelszabadítóbb része, a tanítások párhuzamainak felfedezése - önmagunkban is persze. 

Ez egyben egyfajta holisztikus, egységes látásmód megjelenését is jelenti, ahol már intuitívan látjuk a közös szellemi gyökereket; mi honnan ered(het) és hová vezet.


Efelett való örömében, e sorok írója évekkel ezelőtt, ahol csak tehette, "meghonosította" a 
"Gnózis = Tao = Dharma univerzális egyenletet". 

Idővel aztán világossá vált, hogy nem állhatunk meg a felfedezett időtlen, közös kincseknél, az allegóriákban, analógiákban való gyönyörködésnél, filozófiai - metafizikai időtöltésnél. 

A szellemi megVALÓSítás nem pusztán összehasonlító szellem/vallás történet, hanem túl lép a fogalmakon, a keleti-nyugati "kommentálások kommentálásain"; 

létünk gyökere érdekli, s aki a VALÓDI megVALÓSítással foglalkozik, végre azt érzi, hogy saját létének elemére tapinthat. Jobban, mint addig bármivel is.

Remélhetőleg ilyen elemi erővel hatnak majd a Kedves Olvasóra, a most következő spirituális párhuzamok is.


                                                 *  *  * 

  1. "Jézus mondta: Legyetek átmenők!"

  2. "Ami pedig a tiéd, azt rajtam keresztül lásd..."

2014. augusztus 9., szombat

Könyvajánló


2. Kákosy László: "Fény és káosz: A kopt gnósztikus kódexek". Budapest, Gondolat, 1984.

 
 Az 1945-ben, az egyiptomi Nag Hammadi (az ókori Khénoboszkion) sivatagában felfedezett kopt nyelvű gnosztikus apokrif kódexek, melyek 13 bőrkötésű kötetben, kb. 1130 papiruszoldalon 53 írást tartalmaznak. Nagy részük a 2. századból származik. 

                     

                            A Nag Hammadi kódexek regényes története                       
                                                - Egy egyedülálló felfedezés

1945-ben egy egyiptomi fellah (paraszt), Mohamed Ali Samman, Nag Hammadiban véletlenül egy agyagkorsóra bukkant. Elmondása szerint, az ártó szellemektől (dszinnektől) tartva, eleinte félt megnézni a tartalmát, majd mégis ráakadt a korsóban a tucatnyi kecskebőrkötésű papírusz kódexekre. Hazavitte őket, Al-Quasr-ba, ahol anyjával, Umm-Ahmad-dal, nem tudván micsoda kincs van a birtokukban, boldogan tüzet raktak a kódexek egy részével.

Innentől a felfedező Mohamed élete viharos fordulatot vett; hogy apja halálát megbosszúlják, ő és testvérei megölték az elkövetőt, Ahmed Ismailt. Ezután viszont, a megtorlástól való félelmében elmenekült otthonról és harminc évig nem is mert visszamenni szülőföldjére. Ilyen hosszú idő után már nem is tudta pontosan megmondani, hol talált rá a kódexekre.

                                                                    

                 "Fény és káosz" - Az eredeti, érintetlen  kereszténység forrásai                                              

Nagy egyiptológusunk, Kákosy László professzor írta az első összefoglaló munkát magyar nyelven az egyiptomi Nag Hammadiban, 1945-ben felfedezett egyedülálló leletről, a kopt nyelvű gnosztikus apokrif evangélumokról.

"Fény és Káosz" - az eredeti kereszténység bölcsője, az egyiptomi spiritualitásból táplálkozó időtlen hermetizmus földje, Egyiptom lett később a tiszta korai kereszténység egyik utolsó fellegvára. A Szellemiség visszatért a Forrás(á)hoz, a Kezdetekhez.

A Fényből nem lett, nem lehetett Káosz, mert nem az a természete, bár mindig is igyekezték elhomályosítani...

A kódexek tartalma:


Forrás:

Kákosy László: "Fény és káosz: A kopt gnósztikus kódexek". Budapest, Gondolat, 1984.


I. kódex:
Pál apostol imádsága
Jakab apokrif levele
Az Igazság evangéliuma (Evangelium Veritatis)
Rheginoszhoz írt levél. Értekezés a feltámadásról
Értekezés a három természetről

II. kódex:
János apokrüphonja
Tamás evangéliuma
Fülöp evangéliuma
Az arkhónok létformája (hüposztaszisza)
Cím nélküli irat a világ létrejöttéről
Magyarázat a lélekről
Tamás könyve

III. kódex:
János apokrüphonja (rövid verzió)
Egyiptomiak evangéliuma. A Nagy Láthatatlan Szellem szent könyve
Áldott Eugnósztosz levele
Jézus Krisztus bölcsessége (Sophia Jesu Christi)
A Megváltó beszélgetése

IV. kódex:
János apokrüphonja (hosszabb változat)
Egyiptomiak evangéliuma

V. kódex:
Áldott Eugnósztosz levele
Pál apokalipszise
Jakab (első) apokalipszise
Jakab (második) apokalipszise
Ádám apokalipszise

VI. kódex:
Péter és a tizenkét apostol tettei
Nebront (Bronté-Mennydörgés), a tökéletes értelem
Hiteles tanítás
Nagy Erőnk gondolata
Részlet Platón Államából
Hermetikus értekezés
Hermetikus ima (részlet az Asclepiusból)
Hermetikus szöveg (részlet az Asclepiusból)

VII. kódex:
Sem parafrázisa
A nagy Széth második tanítása
Péter apokalipszise
Szilvanosz tanítása
Széth három sztéléje

VIII. kódex:
Zosztrianosz igazságának szavai, az igazság Istene. Zóroasztér tanításai
Péter levele Fülöphöz

IX. kódex:
Melkizedek
Óda Nóreáról
Tanúság az igazságról

X. kódex:
Marszanész. A lét szemlélete
A világról és a lélekről
A hangokról

XI. kódex:
A gnózis értelmezése
Cím nélküli valentiniánus irat
Az Idegen (Allogenész)
A Legmagasabb

XII. kódex:
Sextus kijelentései
Az Igazság evangéliuma

XIII. kódex:
A hármas alakú Ősgondolat
A II. kódexben található cím nélküli irat kezdete

   


Forrás: "Apokrif evangéliumok, Misztériumok"

Vissza a Könyvajánlóba
  Könyvajánló

  1. Bánfalvi András: Mennydörgés. A Nag Hammadi könyvtár gnosztikus kódexei. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2002.

  

   2. Kákosy László: "Fény és káosz: A kopt gnósztikus kódexek". Budapest, Gondolat, 1984.

2014. augusztus 2., szombat

2014. július 28., hétfő

  Az alkimista könyvgyűjteményei 


  Még több Világosságot és derűLÁTÁST Minden Kedves Olvasónknak! 

  Apokrifok Könyvtár: http://issuu.com/petergyori
  egy hiányt pótló gnosztikus - hermetikus, alkímiai és tudatossággal, 

  öngyógyítással   kapcsolatos könyvgyűjtemény.                            1. Gnosztikus-hermetikus, Alkímia


     


 
                                 2. Tudatosság, Öngyógyítás


      


 
                             3. Rózsakereszt

               
                             4. Anasztázia és a Zengő Cédrusok